• Понеделник - Петък:
  • 09:00 - 17:00
  • ул. Екзарх Йосиф 1, 5300, Габрово
  • България

Проект

Проект

Проект

„Отрикс“ EООД подписа договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” с №BG-RRP-3.005-3652-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП). За целта ще бъде доставена и въведена Система за управление на ресурсите (ERP система) - 1 бр.

С въвеждането на системата, ще се постигне базово ниво на цифровизация, като се увеличи производителността, подобри пазарното присъствие и развитие на потенциал за устойчивост и растеж. Също така ще се оптимизират системите за управление в „Отрикс“ ЕООД, а от това произтича и по-бърз напредък в изпълнение на фирмената стратегия за последващо преминаване към по-високи нива на цифрова трансформация.

Краен получател: “ОТРИКС" ЕООД

Обща стойност: 20 000,00 лв., от които 20 000,00 лв. безвъзмездно финансиране.

Период на изпълнение: 10.11.2023 г. - 10.11.2024 г.

Запиши се за
нашия Newsletter
TOP