otrix10@gmail.com
+359 66 882 882 / +359 888 98 80 89; +359 66 882 882

ZCC Cutting Tools - Фрезоване

Фрезоване — това е процес на механична обработка, при която режещият инструмент (преди всичко фреза) извършва въртеливо движение (със скорост V – скорост на рязане), а обработваемата заготовка - постъпателно движение(със скорост F – подаване).
Металорежещите инструменти от водещият производител – корпорацията ZCC-CT е представен на българският пазар повече от 4(четири) години от инженеринговата компания „ОТРИКС БЪЛГАРИЯ”,гр.Габрово, и намира сериозен отклик сред партньорите, като най-вече прави впечатление с неповторимото си съотношение цена/качество.


Фрезите прозвеждани от марката ZCC-CT – това е широк асортимент от челни, челноцилиндрични,високопроизводителни, тороидални, HFC (highfeedcutting) фрези, изпълнени както изцяло от твърди сплави(монолитни) така и тела със сменяеми твърдосплавни пластини. Предимствата от използването на инструментите произвеждани от марката ZCC-CT са изброени по-долу както следва:

  • Наличие на широка гама сплави за обработка на различни видове материали, започвайки от неметални и завършвайки със специални сплави на основата на Ni, Co, Fe, а също така и за закалени материали.
  • Наличие на голямо разнообразие от геометрии за всички основни видове работа от фини операции груби и тежки режими на обработка.
  • Наличие на широка линия фрезови «продукти», изборът на , които се осъществява изхождайки от технологичните задачи и възможностите на оборудването.

Основните групи сплави от които са изпълнени твърдосплавните пластини произвеждани от ZCC Cutting Toolsза фрезоване се подразделят на следните основни групи:

  • сплави за обработка на чугун (серия YBD);
  • сплави за обработка на стомана(серия YBC);
  • сплави за обработка на неръждаеми и топлоустойчиви (серия YBM);
  • универсални сплави с PVD покритие (серия YBG): използват се за обработка на практически всички видове материали.

Основни сплави на ZCC-CT за фрезоване на чугун (серия YBD):


YBD152 – среднозърнестият състав на сплавта в съчетание с CVD покритие със средна дебелина (дебелият слой Al203, определят областта на използване на материала – прекъсната обработка чугуна със средни и низки скорости на рязане. 


YBD252 – най-издръжливата сплав от серията YBD в гамата ZCC-CT за бработка на чугун, в това число и фрезоване , при неблагоприятни условия на обработка. В условията, когато е важна надеждността (устойчивост) режещият ръб на пластината. Използва се за обработка на чугун и легирани стомани.
Основните сплави на ZCC-CT за фрезоване на конструкционни и неръждаеми стомани (серии YBC и YBM):


YBС301 – най-твърдата смес от серията YBС в гамата на фрезовите сплави за обработка на стомани. Средна и финишна обработка на въглеродни и нисколегирани стомани. Възможно е използването при неблагоприятни условия на рязане.

YBС401 – сплав, която се използва в комплект с висока устойчивост на режещият ръб . Покритието е нанесено по метода MT-CVD, едновременно с това, като основа се използва в качеството на носещ слой - Ti(N,C) , което позволява ефективна обработка на групата материали – въглеродни, легирани и неръждаеми стомани. Област на използване - ISO513: P25-P50, M20-M40.


YBM251 – сплав, която съчетава в себе си висока якост и достатъчно висока износоустойчивост.


YBM351 – сплав, използваща се за изработка на пластини с висока якост на режещият ръб. Покритие- нанесено по метода MT-CVD, имащо като основа Ti(N,C) в съчетание с устойчивата сплав, позволява да се води ефективна груба металообработка на въглеродни, легирани и неръждаеми стомани.Област на използване - ISO513: P25-P50, M20-M40

Основните сплави на компанията ZCC-CT с PVD покритие за фрезоване – универсална серия , са както следва:

YBG102 – сплав, обладаваща висока устойчивост на режещият ръб на твърдосплавната пластина. В съчетание с наноструктурното покритие, нанесено по метода PVD, исползването на твърдосплавни пластини от въпросният материал позволява успешната обработка на – въглеродни, легирани, топлоусойчиви и жилави стомани, чугун и неръждаеми материали.

YBG202 – сплав, сплав, която съчетава в себе си прилична якост и достатъчно висока износоустойчивост. Най-универсалният материал от гамата материали произвеждани от “YBG”. въглеродни, легирани, топлоусойчиви и жилави стомани, чугун и неръждаеми материали.

YBG302 – сплав, имаща много висока якост на режещият ръб. Основна област на използването – груба обработка на нисколегирани стомани а също така и на жилави неръждаеми стомани.


Основни сплави без покритие на ZCC-CT за обработка на цветни метали и сплави на основата на Al:


YD101 – субмикронна субстанция с ниско съдържание на кобалт. Пластините изработени от тези сплави се използват за високоскоростна обработка на цветни метали и алуминий.


YD201 – основно се използва за груба обработка на цветни материали и сплави, асъщо така за предфинишна обработка на чугун.