otrix10@gmail.com
+359 66 882 882 / +359 888 98 80 89; +359 66 882 882

Kintek

Линк към Kintek

     KINTEK работи в сфертата на инструменталните държачи за металообработващи машини повече от 20 години. Основната цел на KINTEK е гарантирано подобрение на продуктите, които се предлагат на клиентите, за да се увеличи търговската дейност на международния пазар. KINTEK разчита на над 100 професионалисти в индустриални и търговски клонове в Италия и Унгария. Благодарение на дългогодишния технологичен опит, имаме възможност да развиваме производството на огромна гама от инструментални държачи за всякакво машинно оборудване (стругове и CNC машини), както и специални продукти по чертеж наклиента. Днес можем да отбележим, че около 25% от продажбите са реализирани от специални инструменти по чертеж наклиента. KINTEK обновява своя основен каталог на всеки 2 години с цел обновяване на продуктите според изискванията н апазара и най-новите разработки в бранша.

     KINTEK Group has been working in the field of tool holders for machines for more than twenty years. The main target to be pursued and guaranteed over time is the improvement of the services and products offered to the customers in order to increase their satisfaction and the commercial activity in the various national and international markets. KINTEK relies on the collaboration of about 100 people located in the various productive and commercial branches in Italy and Hungary. Thanks to a long technical experience in this field, we have been able to develop a wide range of tool holders for the realization of any machine equipment (lathes and CNC milling machines) with the possibility to manufacture special products according to the customer's drawing. Today, we can state that 25% of the Group total sales volume depends on products realised according to the customer’s drawing. KINTEK renews the general catalog every two years in order to update its products to the market demands and to the latest innovations.


KINTEK ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

-       Модулни разстъргващи системи
-       Полигонални държачи DIN ISO 26623-1
-       Държачи с двоен контакт
-       Контролно-измервателни прибори
-       Стандартни държачи, аксесоари и комплекти
-       HSK-T държачи
-       Термо държачи
-       Въртящи стругови държачи по DIN69880 за ЦПУ
-       Държачи за CNC машини (BMT, BOLT-ON, VDI DIN 69880)
-       Разстъргващи глави
-       Касети за разстъргващи глави
-       Държачи за стругарски ножове DIN 69880
-       Външни и вътрешни държачи за стругове със СТП